Bevaras eller förvaras?

Det är inte alltid som ålder och förslitning avgör om en antik möbel kan bevaras eller riskerar att förfaras. En möbel kan även förstöras genom okunskap vid tidigare utfört arbete. Man kanske har använt syntetiska och felaktiga material, utfört ej stilhistoriska tillägg i utsmyckningar/beslag eller använder icke tidstypisk teknik.

När jag blir ombedd att åtgärda en möbel vill jag alltid först diskutera med kunden hur möbeln kommer att användas. Står en möbel som ett prydnadsföremål är en konservering att föredra, men används den är kanske en restaurering bättre. Ser man till livslängden på en antik möbel, kan man utan överdrift säga att ägaren bara har den till låns under sin livstid och att möbeln skall leva vidare till glädje för kommande generationer.

Det är också viktigt att åtgärda i tid. Får en möbel förfalla mycket krävs hårdare och kostsammare åtgärder för att få den i stånd igen. Det är bättre att göra mindre åtgärder med kortare intervall än att vänta för länge. Jag eftersträvar att inte vidta mer åtgärder än nödvändigt. En antik möbel måste få se gammal ut.

Det kan även vara motiverat med åtgärder som har en förebyggande effekt för att möbelns skick och funktion skall bibehållas.

Renovering

Renovering av en möbel innebär att man genomgripande förbättrar den till nyskick. Ett sådant arbete kan eventuellt lämpa sig för möbler som inte har något antikvitetsvärde. Det finns dock en möjlighet att det är en blivande raritet som då har behandlats på ett felaktigt sätt och minskat sitt framtida värde.

Restaurering

Restaurering betyder att man återställer möbeln i ursprungligt skick men med tidens tand bevarad. Detta kan vara lämpligt om möbeln fortsättningsvis också skall brukas och tåla vanligt slitage i ett hem eller motsvarande miljö. Viktigt är att de material som tillförs skall vara reversibla. Så att man i framtiden skall kunna avlägsna dessa om det visar sig vara fel.

Konservering

Konservering av en antik möbel innebär att man vidtar åtgärder för ett bevarande i oförändrat skick, samt försöka fördröja och förebygga att ytterligare skador uppkommer. Här har även ägaren av möbeln ett stort ansvar, med placering av möbeln på en gynnsam plats med jämn luftfuktighet, temperatur och utan direkt solljus. Antika möbler kräver varsam behandling. Mitt arbete syftar till möbelns bästa inför framtiden.

Naturligt material

En antik möbel måste få se gammal ut. 

När en antik möbel en gång tillverkades fanns endast naturliga material att tillgå. För sammanfogning av trä användes ett animaliskt hud- eller benlim. För ytbehandling användes vax, harts eller schellack. Dessa ursprungliga material är vida överlägsna moderna tiders syntetiska material och lever med möbeln på ett sådant sätt att den kan fortleva länge än. Därför använder jag endast de material och träslag som möbeln en gång har tillverkats med. Jag utför också mina arbeten med den snickeriteknik som var bruklig under respektive tidsperiod.

Min insats gör att den ursprunglige mästarens arbete får en chans att leva vidare och möbeln åldras med värdighet. Dess historia med vissa skavanker och en naturlig patina får gärna synas, det är det som ger en antik möbel det mervärde den förtjänar.

Rulla till toppen